Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

ДСД
Поділитися новиною

ДСДДержавна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Як розрахувати розмір допомоги?

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з травня 2016 році встановлено  у розмірах: 
- для працездатних - осіб 21 % прожиткового мінімуму (з 1.05.2016–304,50 грн.);
- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100% прожиткового мінімум (з 1.05.2016 –1130 грн.); 
- для дітей - 85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з 1.05.2016 становить:
для дітей віком до 6 років - 1043,80 грн.;
для дітей віком від 6 до 18 років  - 1301,35 грн.; 
для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) - 1232,50 грн.
При цьому, для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей-інвалідів – на 20 %.
Крім того, розмір допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на                             250,00 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.

Приклад розрахунку розміру допомоги:

Сім’я складається з 4-х осіб: двоє дітей віком 4 та 14 років, батько та мати.

Батько отримує заробітну плату 2000 грн. на місяць, мати перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю – 860 грн. на місяць.

Середньомісячний дохід сім’ї – 2860 грн.

Розрахунок рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім’ї:

для матері та батька – 304,50 грн. на кожну особу;

для дитини 4 років – 1043,80 грн. + 10 %  = 1148,18 грн.;

для дитини 14 років – 1301,35 грн. + 10% = 1431,49 грн.;

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім’ї становить: 304,50 + 304,50 + 1148,18 + 1431,49 = 3188,67 грн.

Розмір допомоги становить:

3188,67 грн. – 2860 грн. = 328,67 грн. + 250 грн. (підвищення на дитину віком до 13 років) + 500 грн. (підвищення на дитину віком від 13 до 18  років) = 1078,67 грн. на місяць.

На який термін призначається допомога?

Призначення і виплату соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснює управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Допомога призначається на шість місяців з місяця звернення.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям не призначається, у разі коли:

– працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду, згідно медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб які доглядають за інвалідом І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років,  за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також особами, які досягли 80-річного віку);

– малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї;

– у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

За наявності таких обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних комісій у разі, якщо: у складі сім’ї є інвалід; у сім’ї виховуються троє та більше дітей до 18 років (у разі навчання за денною формою навчання до 23 років); неможливість отримати будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї, яка звернулася за призначенням допомоги.

Звертаємо увагу! У разі, коли особами, які входять до складу сім'ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. 
На наступний строк допомога може бути призначена не раніше, ніж через шість місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

В. Тарасенко, начальник управління

LIVE OFFLINE
track image
Loading...