День молодіжних та дитячих громадських організацій

Поділитися новиною

Щорічно у третю неділю травня в Україні відзначається День молодіжних та дитячих громадських організацій

На сьогодні на території Гадяцького району легалізовано такі молодіжні громадські організації: районна молодіжна громадська організація любителів східних та слов’янських одноборств «Скіф», громадська молодіжна організація «Мадригал», Гадяцька районна організація «Дитячо-молодіжний спортивний Клуб Кіокушинкай Карате», Гадяцька районна молодіжна громадська організація «Юність», Гадяцька районна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони» та 12 її осередків, які були легалізовані виконавчими комітетами сільських рад району.

Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» дано визначення, які ж саме громадські організації відносяться до молодіжних та дитячих.   

Молодіжні громадські організації – об’єднання громадян, віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі громадські організації – об’єднання громадян, віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи, віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій – особи, віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх, віком до 10 років, до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

Згідно із Законом України «Про громадські об’єднання» для реєстрації громадської організації, у тому числі молодіжної та дитячої, керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднанняподають або надсилають поштовим відправленням до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання:

1) заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України;

2) протокол установчих зборів засновників та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

3) статут(у двох примірниках);

4) відомості про керівні органи громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку. Також подаються вищевказані відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Якщо така особа не була присутня на установчих зборах, до відомостей додається письмова згода цієї особи;

5) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Заяву, відомості про керівні органи громадської організації та заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи підписує керівник або особа, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Так як особа може бути обрана керівником, до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, за наявності її особистої згоди, доцільно подати підтверджуючі матеріали щодо згоди цих осіб займати певні посади.

Законом України «Про захист персональних даних» передбачено, що оприлюднення персональних даних осіб здійснюється лише з їхньої згоди, тому до вказаного переліку документів необхідно також додати повідомлення про згоду на обробку персональних даних.

Л. Олексієнко, провідний спеціаліст Гадяцького районного управління юстиції

LIVE OFFLINE
track image
Loading...