Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення

Пенсійний фонд інформує

Пенсійний фонд інформує

Поділитися новиною

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпеченняВерховною Радою України 2.03.2015 р. прийнято Закон № 213-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», який опубліковано в газеті «Голос України» від 12.03.2015 р.

Зміни, запроваджені новим законом, умовно можна поділити на 3 основні групи:

1. Введення обмежень для виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

2. Запровадження більш суворих вимог для новопризначених пільгових пенсій та пенсій за вислугу років.

3. Скасування раніше введених обмежень у виплаті заробітної плати деяким категоріям громадян.

І. Обмеження для виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Характер обмежень у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам залежить насамперед від конкретної роботи та займаної посади працюючого.

Якщо людина працює на посадах, які дають право на призначення пенсії: народного депутата, прокурорсько-слідчого працівника, судді, державного службовця та прирівняних до нього в пенсійному плані посадах (журналіста, працівника Нацбанку, судексперта, помічника-консультанта народного депутата України, посадової особи органу місцевого самоврядування тощо), будь-який вид пенсії в період цієї роботи не виплачується.

Під час іншої роботи працюючий пенсіонер (за винятком працюючих пенсіонерів, які одержують пенсійні виплати за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб») отримуватиме 85% призначеної пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто 1423,50 грн.

Це загальне правило, встановлене Законом № 213, але є й винятки. Найбільш вагомим виключенням із такого загального правила є те, що жодні обмеження не будуть застосовані до найменш соціально захищених працюючих пенсіонерів, тих, які отримують свої виплати в розмірі до 1423,50 грн та працюють на звичайній роботі. Саме ці люди складають найбільшу частку працюючих пенсіонерів (до 90%).

Незалежно від розміру та виду отримуваної пенсії, у період будь-якої роботи пенсійні обмеження оминуть наступні категорії громадян:

– інвалідів І та ІІ груп усіх категорій;

– інвалідів війни ІІІ групи;

– учасників бойових дій всіх категорій;

– членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців, які перелічені в пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (не стосується дружин померлих інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників війни та інших членів сімей, які на даний час мають відповідні статусні пільги).

Також обмеження у виплаті пенсій не будуть застосуватися під час особливого періоду, який переживає наша держава, по відношенню:

– до військовослужбовців, котрі проходять службу;

– до осіб, які займають посади у силових відомствах;

– до інших громадян, які приймають участь в АТО, охороні кордону, відбитті нападів та звільненні важливих об’єктів тощо;

– до колишніх прокурорів і суддів, які на даний час працюють членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Є певні особливості і щодо виплати окремих видів пенсій за деякими спеціальними законами, але вони не стосуються вищеперелічених пільгових категорій громадян.

Зокрема, пенсії науковцям у період наукової роботи, державної служби (прирівняної в пенсійному плані роботи), роботи прокурорсько-слідчим працівником чи здійснення повноважень народного депутата України будуть виплачуватися в повному обсязі, але на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо ж пенсіонер-науковець працює на іншій роботі, то в цьому разі він може отримувати вже наукову пенсію, проте її розмір буде обмежено на рівні 85% призначеної наукової пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1423,50 грн).

Усі перелічені обмеження будуть запроваджені з 1 квітня ц.р. і будуть діяти тимчасово до 1.01.2016 р., якщо не буде ухвалено нового закону щодо продовження даних нововведень. При цьому вищевказані обмеження у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам будуть застосовані незалежно від дати призначення пенсії (до 1.04.2015 р. чи після цієї дати).

Прикінцевими положеннями Закону № 213 передбачено, що Кабінет Міністрів України повинен до 1.05.2015 р. внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо призначення всіх пенсій на загальних підставах (крім пенсій військовим та науковцям).

При цьому у разі неприйняття такого закону до 1 червня 2015 року з цієї ж дати скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначені як держслужбовцям, прокурорсько-слідчим працівникам, суддям, народним депутатам України, членам Уряду, судовим експертам, працівникам Національного банку, посадовим особам органів місцевого самоврядування, дипломатам, податківцям, митникам та помічникам-консультантам народних депутатів України.

У даний час Кабінетом Міністрів України розробляється законопроект щодо формули переведення призначених спецпенсій на загальну основу.

Одночасно з обмеженнями у виплаті спеціальних пенсій з 1.04.2015 р. запроваджується граничне обмеження у виплаті всіх пенсій на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (9490 грн).

ІІ. Запровадження більш жорстких вимог для новопризначених пільгових пенсій та пенсій за вислугу років

Із 1.04.2015 р. внесені зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення» у частині встановлення більш жорстких умов для призначення нових пільгових пенсій та пенсій за вислугу років щодо підвищення віку виходу на такі пенсії та збільшення загального і спеціального стажу роботи.

У багатьох випадках такі умови будуть вводитися не одномоментно, а поетапно впродовж наступних 10 років, починаючи з 1.04.2015 р.

Пільгові пенсії

Насамперед поетапно збільшується на 5 років вік виходу на пільгову пенсію жінкам, які працювали в шкідливих і важких умовах виробництва по Списку № 1 (з 45 років до 50 років) і по Списку № 2 (з 50 років до 55 років). При цьому поступово з 1.04.2015 р. збільшується на 5 років і тривалість загального стажу роботи, яка необхідна для призначення пільгових пенсій: по Списку № 1 – жінкам з 15 років до 20 років, чоловікам з 20 років до 25 років; по Списку № 2 – жінкам з 20 років до 25 років, чоловікам з 25 років до 30 років. Відрадно, що тривалість пільгового стажу по Списку № 1 і № 2 залишається такою, яка була раніше.

Чоловікам із числа трактористів-машиністів у сільгоспвиробництві поетапно збільшується тривалість загального стажу роботи з 25 років до 30 років, при цьому 55-річний вік виходу на пенсію та тривалість пільгового стажу в 20 років залишаються незмінними для призначення дострокової пенсії.

Жінкам із числа трактористів-машиністів поступово упродовж 10 років збільшується на 5 років вік виходу на пільгову пенсію (з 50 років до 55 років) та підвищується тривалість загального стажу з 20 років до 25 років, необхідна для призначення даного виду пенсії.

В аналогічному порядку плавно збільшується вік виходу на пільгову пенсію дояркам, свинаркам, а також жінкам, які працюють на тютюнозбиранні та в текстильному виробництві. При цьому тривалість пільгового і загального стажу для призначення цих пенсій не зростає.

Поступове збільшення пенсійного віку на 5 років торкнеться і тих жінок, які працюють водіями міського пасажирського транспорту. У цієї категорії працівників (як у жінок, так і чоловіків) поетапно зросте також і тривалість загального стажу на 5 років, необхідна для призначення пільгової пенсії.

Пенсії за вислугу років

Характерною особливістю змін умов для призначення пенсій за вислугу років багатьом категоріям громадян є поетапне підвищення на 5 років раніше встановленого віку виходу на пенсію жінкам та поступове збільшення тривалості спеціального та загального стажу роботи.

Льотчикам цивільної авіації тривалість вислуги років для призначення пенсії незалежно від віку збільшується з 20 до 25 років, жінкам – з 25 до 30 років чоловікам.

Іншим пільговим категоріям працівників цивільної авіації (диспетчерам, інженерам, бортпровідникам та іншим) поетапно на 5 років підвищується як вік виходу на пенсію, так і тривалість загального стажу роботи.

Аналогічні зміни затверджені для призначення пенсій за вислугу років залізничникам, геологам, лісозаготівникам, портовим вантажникам, плавскладу морських та річкових суден.

Пенсії за вислугу років працівникам закладів освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення будуть призначатися при поступовому підвищенні тривалості спеціального стажу з 25 до 30 років упродовж наступних 10 років.

Одномоментно з 1 квітня ц.р. на 5 років збільшується тривалість вислуги років для призначення дострокових пенсій спортсменам (з 20 до 25 років) та артистам (до 35 років).

ІІІ. Скасування раніше введених обмежень у виплаті заробітної плати деяким категоріям громадян

На даний час законодавством діє обмеження у нарахуванні і виплаті заробітної плати деяким категоріям працівників на рівні 7 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 8505 грн.

Із 1.04.2015 р. такі обмеження будуть скасовані і стосуватимуться народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорсько-слідчих працівників та працівників державних органів.

Скасування обмежень дозволить збільшити відрахування єдиного соціального внеску та вплине на ріст надходжень до соціальних фондів.

Управління Пенсійного фонду

LIVE OFFLINE
track image
Loading...