Отримав спадщину – сплати податок

Поділитися новиною

Гадяцька ОДПІ нагадує, що при отриманні спадщини потрібно сплатити податок із доходів фізичних осіб, та надає роз’яснення стосовно правильності нарахування та сплати даного виду податку.

Для оподаткування спадщини можуть застосовуватися три ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, п’ять відсотків, а також п’ятнадцять або сімнадцять відсотків.

Нульова ставка

Право на застосування нульової ставки мають:

• члени сім’ї першого ступеня споріднення, які успадковують будь-яку власність (окрім випадків, коли або спадкоємець, або спадкодавець є нерезидентом). Визначення поняття «члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення» наведено у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті Податкового кодексу України, а саме: членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення;

• особа-інвалід І групи або особа, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо успадковується нерухоме майно, рухоме майно, сума страхового відшкодування;

• дитина-інвалід, яка успадковує нерухоме або рухоме майно;

• будь-яка особа, яка успадковує грошові заощадження або цінні папери часів СРСР.

Ставка п’ять відсотків

Застосовується для будь-якого майна для спадкоємців, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Тобто, усі члени сім’ї, які не є батьками, чоловіком або дружиною чи дітьми (у тому числі всиновленими), при отриманні спадщини мають сплатити до державної скарбниці п’ять відсотків податку на доходи фізичних осіб.

Ставка п’ятнадцять або сімнадцять відсотків

Застосовується для спадкоємця-резидента, який отримує спадщину від спадкодавця-нерезидента, а також для спадкоємця-нерезидента, який отримує спадщину від спадкодавця-резидента.

Податок на доходи фізичних осіб від спадщини перераховує до бюджету спадкоємець, який отримав спадщину.

Спадкоємці-нерезиденти сплачують ПДФО до бюджету до нотаріального оформлення спадщини. Нотаріус, перш ніж оформляти свідоцтво про право на спадщину, обов’язково попросить документ, що підтверджує сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Якщо успадковано право на банківський вклад, податок на доходи перераховує банк, тобто він є податковим агентом спадкоємця. У разі успадкування права на отримання страхових виплат податковим агентом є страхувальник – фінансова установа.

Нотаріус, який оформлює документи на спадщину, надає державній податковій службі інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, установленому для податкового розрахунку за формою 1дф.

Суму вартості спадщини спадкоємець повинен включити до складу щорічної декларації про майновий стан і доходи та подати до першого травня. Вартість спадщини відображається у таблиці 1.2 Розділу 1 декларації. У першій колонці звіту відображається прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, від якої отримано спадщину чи подарунок, та реквізити документу, на підставі якого отримано спадщину чи подарунок (договір дарування або свідоцтво про право на спадщину). У третій колонці відображається сума вартості спадщини. У четвертій — сума утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до пункту 179.7 Податкового кодексу України фізична особа повинна самостійно сплатити до першого серпня року, наступного за звітним, суму податку на доходи фізичних осіб, що зазначена у щорічній декларації про майновий стан та доходи.

Відповідальність за перерахування суми податку на спадщину в бюджет несуть самі спадкоємці. Нотаріус, який видав свідоцтво про право на спадщину, не є податковим агентом і зобов’язаний лише поінформувати податкові органи про факт видачі свідоцтва.

Т. Живогляд, начальник відділу доходів і зборів з фізичних осіб 

LIVE OFFLINE
track image
Loading...