Служба в резерві – це можливість одночасно будувати військову і цивільну кар’єру!

Поділитися новиною

Резервісти – це громадяни, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань. Вони мають можливість виконувати обов’язки служби без відриву від своєї основної трудової діяльності.

Граничним віком перебування у військовому резерві є граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду:

– військовозобов’язані, які мають звання рядового, сержантського, старшинського складу – 50 років;

– молодший офіцерський склад, майор, підполковник – до 55 років, полковник – до 60 років;

– вищий офіцерський склад – до 65 років.

На службу у військовому резерві приймаються громадяни (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я:

– громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років – на посади рядового складу;

– військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, із відповідною освітою та спеціальною підготовкою, віком від 18 до 40 років – на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу;

– офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування в запасі другого розряду, – на посади офіцерського складу.

У разі прийняття громадянина на службу у військовому резерві Збройних Сил України з ним укладається контракт. Перший контракт – від 3 до 5 років.

Під час проходження служби у резерві присвоюються чергові військові звання.

Матеріальне і фінансове забезпечення резервістів чітко визначене відповідними законами та постановами Кабінету Міністрів України.

Резервісти забезпечуються безкоштовно військовою формою і харчуванням у військових частинах. За період перебування на зборах і заняттях їм виплачуються добові.

Тим, хто працює, нараховується середня заробітна плата, а безробітним виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати в Україні. За призваним на збори резервістом на підприємстві зберігаються місце роботи, посада і середня заробітна плата незалежно від форм власності організації і підприємства.

Крім цього, резервістам, які виконали програму бойової підготовки і не мають правопорушень, пов’язаних із проходженням служби, за рік виплачується одноразова грошова премія у розмірі: вищому офіцерському складу – 3100 грн., старшому офіцерському складу – 2800 грн., молодшому офіцерському складу – 2500 грн., прапорщикам, старшим прапорщикам – 2200 грн., молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам – 1900, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам, рядовому складу – 1600 грн.

Підготовка резервістів проходить шляхом участі у польових виходах, навчаннях, тренуваннях тощо. Проведення зборів із резервістами проводиться, як правило, з урахуванням побажань самого резервіста та роботодавця. Про строки та місце проведенням зборів військова частина повідомляє резервіста у грудні кожного року. Резервіст повинен прибути до місця проведення зборів протягом 24 годин.

На даний час військові комісаріати комплектують підрозділи охорони резервістами та військовозобов’язаними, які будуть розгорнуті, за окремим розпорядженням, при кожному районному (міському) військовому комісаріаті і в обов’язки яких буде входити охорона важливих державних об’єктів району (міста), забезпечення охорони громадського порядку, здійснення антидиверсійних заходів.

Відбір здійснюється на офіцерські посади (командир роти, заступник командира роти з виховної роботи та інші) та посади головного сержанта, сержанта з матеріального забезпечення, водія-радіотелеграфіста.

За інформацією звертатися Гадяцький районний військовий комісаріат, тел. 2-25-00.

Г.А.РОЗКОЛОТЬКО, військовий комісар Гадяцького райвійськкомату, підполковник

LIVE OFFLINE
track image
Loading...