Призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів

Поділитися новиною

У світлі останніх подій, підвищення цін на газ нашими «дружніми» сусідами для декого стало  майже непосильною ношею. І без цього люди були змушені віддавати половину зарплатні чи пенсії на оплату комунальних послуг, а відтепер з тих грошей і зовсім лишатимуться копійки. Дякувати Богу, наше керівництво зглянулось і затвердило постанову від 5 квітня 2014 року «Про призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів». Ця постанова набуває чинності з 1 липня цього року.

Тому, щоб люди  краще зрозуміли, кому і куди звертатись, ми вирішили поспілкуватись із начальником управління соціального захисту населення Гадяцької РДА Віталієм Тарасенком.

Віталію Юрієвичу, розкажіть, хто має право на призначення компенсації?

– Право поширюється на сім’ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім’ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для  кожного члена сім’ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. У разі коли будь-хто з працездатних членів сім’ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З 01.01.2014 року прожитковий мінімум становить:

– для працездатних осіб – 1218 грн.;

– для осіб, які втратили працездатність – 949 грн.;

– для дітей віком до 6 років – 1032 грн.;

– для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 грн.

А як розраховується компенсація?

Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються відповідно до законодавства) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідно платежу, який сім’я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовується норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

Скажіть, будь ласка, куди звернутися для призначення компенсації та які документи потрібно надати?

Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку), звертається до управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації з відповідною заявою та паспортом громадянина України, паспортним документом іноземця або особи без громадянства.

До заяви потрібно додати такі документи:

– довідка про склад зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (будинку);

– довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

Які  існують вимоги до заповнення заяви?

У заяві зазначаються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку):

– прізвище, ім’я та по батькові;

– число, місяць, рік народження;

– серія, номер паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця або особи без громадянства), ким і коли виданий;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

– види отримуваного доходу за попередні шість місяців;

– згода на обробку персональних даних.

Крім того, у заяві наводиться перелік комунальних послуг, якими користується сім’я, необхідно зазначити реквізити підприємств, що надають послуги.

На які терміни призначається компенсації?

Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014–2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року. Крім того, у разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.

У яких випадках надання компенсації припиняється?

Надання компенсації припиняється:

– за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами);

– якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру, унаслідок чого йому була надміру перерахована сума компенсації;

– у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання компенсації (зокрема, смерть одинокої особи);

– за заявою отримувача компенсації.

Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання заявником документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення. У разі коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму компенсації, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

 «Базар Медіа в Україні»

LIVE OFFLINE
track image
Loading...