Порядок реєстрації громадської організації

Порядок реєстрації громадської організації

Порядок реєстрації громадської організації

Поділитися новиною

Порядок реєстрації громадської організаціїКонституція України проголошує, що громадяни України мають право на свободу об’єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, установлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Згідно із Законом України «Про громадські об’єднання» для реєстрації громадської організації керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання, для здійснення реєстраційних дій протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднанняподають або надсилають поштовим відправленням до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання:

1) заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України;

2) протокол установчих зборів засновників та реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах;

3) статут(у двох примірниках);

4) відомості про керівні органи громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку.

Також подаються вищевказані відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання, для здійснення реєстраційних дій. Якщо така особа не була присутня на установчих зборах – до відомостей додається письмова згода цієї особи;

5) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Заяву, відомості про керівні органи громадської організації та заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи підписує керівник або особа, яка має право  представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються поштовим відправленням, справжність підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинна бути нотаріально засвідчена.

Оскільки особа може бути обрана керівником, до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, за наявності її особистої згоди доцільно подати підтверджуючі матеріали щодо згоди цих осіб займати певні посади.

Законом України «Про захист персональних даних» передбачено, що оприлюднення персональних даних осіб здійснюється лише з їхньої згоди, тому до вказаного переліку документів необхідно також додати повідомлення про згоду на обробку персональних даних.

На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів, з дня їх отримання, приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об’єднання, направлення документів на доопрацювання чи залишення документів без розгляду по суті.

У разі прийняття рішення про реєстрацію громадської організації уповноважений орган з питань реєстрації видає керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

Людмила  Олексієнко, провідний спеціаліст Гадяцького районного управління юстиції

LIVE OFFLINE
track image
Loading...