Підсумки роботи Гадяцької районної виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за І квартал 2017 року

YHPpcPPuVfk4
Поділитися новиною

YHPpcPPuVfk4Станом на 1.04.2017 на обліку в Гадяцькій районній виконавчій дирекції Полтавського облвідділення Фонду перебуваd 2081 страхувальник, у тому числі фізичних осіб (особисто) – 1023. Доходну частину бюджету виконано за рахунок інших надходжень у сумі 11,4 тис. грн.

Заборгованість страхувальників зі сплати страхових внесків, яка виникла на кінець звітного періоду, склала 9,5 тис. грн, що включає прострочену заборгованість – 5,1 тис. грн та заборгованість по невиплаченій заробітній платі – 4,4 тис. грн.  

Витрати бюджету за І квартал 2017 року склали 1895,0 тис. грн (102,8% до планового показника). На виплату матеріального забезпечення застрахованим особам використано 1766,2 тис. грн, або 93,2% від загальної суми витрат, у тому числі:

– на допомогу по тимчасовій непрацездатності – 1186,1 тис. грн;

– на допомогу по вагітності та пологах – 569,0 тис. грн;

– на допомогу на поховання – 11,0 тис. грн.

Поточна заборгованість Фонду перед страхувальниками на 1 квітня 2017 року склала 263,6 тис. грн. У порівнянні із початком року вона зменшилась на 11,1 тис. грн. За результатами перевірок дотримання страхувальниками вимог нормативно-правових актів Фонду працівниками Гадяцької районної виконавчої дирекції не прийнято до заліку витрат, проведених із порушенням чинного законодавства, на загальну суму 5,8 тис. грн, застосовано штрафних санкцій в розмірі 1,7 тис. грн, за порушення порядку витрачання страхових коштів та несвоєчасне подання фінансової звітності на посадових осіб страхувальників складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення на загальну суму 0,4 тис. грн. Протягом поточного року до районної виконавчої дирекції страхувальниками було подано 126 звітів по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП, 293 заяви-розрахунка для фінансування матеріального забезпечення найманим працівникам, відповідно до яких за рахунок коштів Фонду оплачено 9887 днів по тимчасовій непрацездатності та 4536 днів по вагітності та пологах, а також виплачено допомогу на поховання у 5 випадках.

До уваги страхувальників та застрахованих осіб

Про збільшення розміру допомоги на поховання для застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Гадяцька районна виконавча дирекція Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє про збільшення розміру допомоги для застрахованих осіб.

Статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-VІІІ (далі – Закон №1105) визначено, що одним із видів матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є допомога на поховання застрахованих осіб (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого статтею 28 Закону №1105.

Постановою правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 8 лютого 2017 року №17, рішенням Комісії з реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Комісії з реорганізації Виконавчої дирекції Фонду від 23.02.2017 №43 з 1 березня 2017 року встановлено розмір допомоги на поховання на рівні 4100 грн. Відповідно постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 №55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» втратила чинність. Частиною 1 статті 27 Закону №1105 передбачено, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: 1) дружини (чоловіка); 2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; 3) батька, матері; 4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Документами для призначення допомоги на поховання застрахованих осіб є: – копія свідоцтва про смерть, видана центральним органом виконавчої влади; – витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, у сільській місцевості – довідка для отримання допомоги на поховання.

У разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні застрахованої особи, крім зазначених документів, обов’язкова наявність довідки з місця проживання про перебування померлого на утриманні застрахованої особи.

Допомога на поховання застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні, призначається комісією (уповноваженим) із соціального страхування за основним місцем роботи та не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником коштів від Фонду (ст.32 Закону №1105).

Даний вид допомоги виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

За довідками звертатись: м. Гадяч, вул. Полтавська, 17-а, тел. 2-27-58, 2-28-23.

В. Хоменко, директор Гадяцької РВД ПОВ ФСС із ТВП

LIVE OFFLINE
track image
Loading...