Матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з 1.01.2016 року

Матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з 1.01.2016 року

Матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з 1.01.2016 року

Поділитися новиною

Матеріальне забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з 1.01.2016 рокуГадяцька районна виконавча дирекція Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909,

яким внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464 (далі – Закон №2464) повідомляє наступне.

З 1 січня 2016 року розмір єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено в єдиному розмірі 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску; скасовано утримання єдиного внеску із заробітної плати та інших виплат, зокрема, із допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах; максимальну величину бази нарахування єдиного внеску збільшено з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, вилучені такі особи, як фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які проводять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, у тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (далі – фізичні особи-платники єдиного внеску); громадяни України, які працюють за межами України (абзаци 2 та 4 частини 1 статті 10 Закону №2464).

У свою чергу, вищезазначеним особам, окрім громадян України, які працюють за межами України, частиною 5 статті 8 Закону №2464 передбачена сплата єдиного внеску у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску у строки визначені абзацами 3–5 частини 8 статті 9 Закону №2464.

Частиною 3 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (далі – Закон №1105) визначено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.

Враховуючи зазначене, фізичні особи-платники єдиного внеску зобов’язані на загальних підставах сплачувати єдиний внесок у розмірі 22 відсотки, із суми якого, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №85, здійснюється розподіл на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а отже мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону №1105 за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за умови сплати єдиного внеску.

Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку).

Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середній дохід визначається для розрахунку:

допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця – виходячи з нарахованого доходу, із якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, установлений законом у місяці страхового випадку;

допомоги по вагітності та пологах – виходячи з нарахованого доходу, із якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, установлений законом у місяці настання страхового випадку.

Тобто, до фізичних осіб-платників єдиного внеску, які у 2015 році не підпали під загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не працювали за наймом) або добровільному страхуванню за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повинно бути застосоване вищезазначене обмеження розміру допомоги.

Розрахунок страхових виплат повинен здійснюватися на підставі відомостей, що включаються до звіту, зазначеного в пункті 32 Порядку. При цьому, із метою контролю за використанням коштів Фонду таким особам необхідно для перерахування матеріального забезпечення додавати до заяви-розрахунку довідку із територіального фіскального органу про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період, а також копію листка непрацездатності.

Фінансування матеріального забезпечення фізичним особам-платникам єдиного внеску здійснюється на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 №26.

Крім цього, наголошуємо, що члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, як і раніше, мають право на добровільну сплату єдиного внеску відповідно до ст.10 Закону №2464.

В. Хоменко, директор Гадяцької РВД ПОВ ФСС з ТВП

LIVE OFFLINE
track image
Loading...