Щодо виплати надбавки як «дитині війни» за рішеннями суду.

Коли люди не бояться Бога

Коли люди не бояться Бога

Поділитися новиною

щодо виплати надбавки як «дитині війни» за рішеннями судуЗапитували – відповідаємо

Шановна Ганно Дмитрівно!

Ваше звернення щодо виплати надбавки як «дитині війни» за рішеннями суду, адресоване до редакції газети «Базар Медіа», розглянуте в межах компетенції Пенсійного фонду.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Судові рішення, що набрали законної сили, виконуються органами Пенсійного фонду України відповідно до покладених зобов’язань, в установленому чинним законодавством порядку.

На виконання постанови Гадяцького районного суду Полтавської області від 26.09.2011 по справі №2-а-7046/11, яка надійшла до нашого управління 19.10.2011, Вам здійснено нарахування державної соціальної допомоги як дитині війни відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком, яка розраховується залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за період з 13.03.2011 по 18.06.2011, та нараховані відповідні кошти.

Виплату підвищення до пенсії дітям війни забезпечує Кабінет Міністрів України в межах видатків, затверджених Верховною Радою України при щорічному прийнятті Державного бюджету України.

Законами України «Про державний бюджет України» на 2011-2015 роки встановлено, що стаття 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» застосовується в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету на відповідний рік.

У даний час розмір вказаного підвищення становить 66 грн 43 коп. (постанова КМУ від 28.12.2011 № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення» зі змінами та доповненнями).

У такому ж розмірі підвищення як дитині війни отримуєте і Ви, Ганно Дмитрівно. Враховуючи вищевикладене, підвищення до пенсії як дитині війни Вам нараховується та виплачується у відповідності до чинного законодавства.

Одночасно повідомляємо: питання виплати коштів за рішеннями судів у даний час регулюється Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та Постановою Кабінету Міністрів України від 3.09.2014 № 440 «Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою», відповідно до яких погашення заборгованості здійснюється Держказначейством у межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Саме Постановою КМУ від 3.09.2014 № 440, яка набрала чинності 23.09.2014 р., затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає механізм обліку виконавчих документів та судових рішень, передбачених пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Дія зазначеного Порядку поширюється на рішення судів, які видані або ухвалені до 1.01.2013 (у тому числі які були змінені рішеннями апеляційного чи касаційного суду).

Указана урядова постанова передбачає звернення громадян до державної виконавчої служби.

Відповідно до п.4 вищезазначеного Порядку Заявник подає до органу державної виконавчої служби:

– заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

– оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

– копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Державна виконавча служба після опрацювання відповідних документів має передати відомості про виплату коштів за рішенням суду до органів Держказначейства.

Погашення заборгованості здійснюється Держказначейством у межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Принагідно повідомляємо, що оригінал виконавчого листа, який наявний у Вашій пенсійній справі, може бути повернутий тільки за Вашою письмовою вимогою.

Стосовно нарахування та виплати щомісячної державної соціальної допомоги дитині війни по рішенню суду за період з 26.07.2011 по 14.02.2011 (постанова Гадяцького районного суду Полтавської області від 14.02.2011 по справі №2-а-1742/20) повідомляємо, що кошти у сумі 1124,73 грн виплачені Вам у липні 2011 року.

В. Товстий, начальник управління 

LIVE OFFLINE
track image
Loading...