Закон України «Про звернення громадян» – набрала чинності нова редакція статті 5

Податкова інформує

Податкова інформує

Поділитися новиною

Закон України «Про звернення громадян» – набрала чинності нова редакція статті 5Людина, її права та свободи відповідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю. Одне із завдань сучасної держави полягає в наданні приватним особам якісних послуг. В органах ДФС реалізація цього завдання полягає у забезпеченні права громадян на звернення, доступ до публічної інформації, отримання адміністративних послуг юридичними та фізичними особами.

Гадяцькою ОДПІ  створені і підтримуються у  належному стані  умови для практичної реалізації громадянами права на звернення.

Це забезпечує громадянам можливість відстоювати свої права і законні інтереси та відновлювати їх у разі порушення. Акцент робиться на тому, щоб кожен, хто звертається до органів ДФС, був почутий.

Гадяцька ОДПІ повідомляє, що з 28.10.2015 набрала чинності у новій редакції стаття 5 Закону України «Про звернення громадян», згідно з якою звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку за телефонним номером (2-04-89), телефонної «гарячої лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.  Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Громадянин може викласти своє звернення до Гадяцької ОДПІ через:

– використання мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на поштові скриньки;

– поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до Гадяцької ОДПІ за адресою: вул. Лохвицька, 30-б, м. Гадяч, 37300;

– особистий прийом керівництвом чи посадовими особами структурних підрозділів Гадяцької ОДПІ.

Водночас повідомляємо, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Таким чином, електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, повинно мати вигляд скан-копії та/або фотокопії.

Також звертаємо увагу, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, –  невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Л. Костюк, головний державний інспектор секторуреєстрації платників та електронних сервісів     

LIVE OFFLINE
track image
Loading...