Правові засади діяльності волонтерських організацій

Поділитися новиною

Останнім часом в Україні значного розвитку набуває волонтерська діяльність, яка об’єднує небайдужих людей, даючи їм змогу реалізовувати своє бажання робити корисні речі, надавати потребуючим свою допомогу.

Діяльність волонтерських організацій регулюється Законом України «Про волонтерську діяльність», в якому встановлені основні засади її здійснення, вимоги до волонтерських організацій, регулювання відносин із волонтерами, закріплено правовий статус волонтерів, джерела фінансування тощо.

Згідно даного закону волонтерською діяльністю є добровільна, безкорислива,
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська організація – юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської. Юридичною особою, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку, може бути зареєстрована у встановленому законодавством порядку благодійна організація (у будь-якій із установлених форм, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації») або громадське об’єднання, зареєстроване з правом юридичної особи.

Статтею 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» установлено, що надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності. Центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності є Міністерство соціальної політики України (Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 473/2013 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності»).

Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи. У заяві зазначаються:

– назва юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації;

– її місцезнаходження;

– поштова адреса;

– номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти.

До заяви також додаються:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Витребування інших відомостей та документів забороняється.

Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п’яти робочих днів із моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній основі.

Юридичній особі, якій в установленому законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів «волонтерська організація» у своєму найменуванні та діяльності.

Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про провадження волонтерської діяльності.

Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження волонтерської діяльності, на письмову вимогу фізичних та юридичних осіб, які надають кошти для здійснення волонтерської діяльності, зобов’язані надавати звіт про цільове використання цих коштів у строки та в порядку, установлені цими особами.

Людмила Олексієнко, провідний спеціаліст Гадяцького районного управління юстиції

LIVE OFFLINE
track image
Loading...