Зміни до Порядку призначення і виплати компенсації

Поділитися новиною

Зміни до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

10.09.2014 року Урядом прийнято постанову № 428 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558», яка набрала чинності 17.09.2014 року.

Указаною постановою внесено зміни до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Доповнено перелік умов, за яких компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Також компенсація не призначається самозайнятим особам; фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу; фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду, не здатні до самообслуговування та перебувають  у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома), тобто виплата компенсації припиняється у разі якщо особа, якій надаються соціальні послуги, працює (крім роботи на дому).

Компенсація призначається за місцем проживання, місцем перебування особи, якій надаються соціальні послуги. У разі коли фізична особа надає соціальні послуги за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, управлінням соціального захисту населення надсилається протягом двох днів запит до управління за місцем попереднього проживання, перебування такої особи про одержання компенсації.

Для призначення компенсації особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), зокрема, надається копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/0, затвердженою наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. №577 та висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів І групи, інвалідність яких установлена безстроково, та які згідно з довідкою до акту огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або настання інвалідності зобов’язана в десятиденний строк повідомити управління соціального захисту населення, яким призначено компенсацію. Компенсація  виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, якщо вона у цей період надавала соціальні послуги.

Виплата компенсації проводиться щомісяця до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги.

Виплата компенсації тимчасово припиняється, якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санітарно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно, без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги. Виплата компенсації відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

В. Тарасенко, начальник управління

LIVE OFFLINE
track image
Loading...